מהיר ומגוון

אדום החזה

בזבוז אירופי

חוחית

סבכי שחור-ראש