Prinia gracilis - פשוש

שירה

Tilitilitilitilitilitilitilitilitilitili…

אזהרה

Pir-pir-pir-pi-pipipipipipi -------pir-pirpi-pipipi-----

  • שירה – קולות מהירים וחזרתים. ההברות החוזרות מסתיימות בעלייה. האופי של הצליל מתואר כפעמון אופניים עם מרווחים קבועים.

Pipipipipipipipippipipipipipippipi..................

התגודדות

  • אזהרה – קולות מהירים וחזרתים. מבנה הקולות דומה מתחיל בצלילים בודדים או במקבצים ובעת התרגשות יותר רצפים עם הפסקות. כל הברה בנויה מצליל טהור עולה ויורד.

התגודדות – קולות דומים לאזהרה. רצופים ומתמשכים לעיתים לאורך דקות. גובה הצליל נקבע לפי רמות ההתרגשות של הציפור.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now