Sylvia melanocephala - סבכי שחור-ראש

סבכי שחור ראש שירה1.png

שירה – מהירה עם מגוון אלמנטים, קולות הרמוניים וטהורים קצרים וטריל מהיר. בתוך השירה ניתן לשמוע גם קולות תקשורת אופייניים.

אזהרה –טריל מאוד מהיר עם מספר הברות מונוטוניות עוקבים עם רווחים של שקט של מספר שניות.

התגודדות –  קולות חד-הברתיים החוזרים במרווחי זמן קבוע לאורך זמן של יותר משניות בודדות.

קולות פירחונים – קולות התגודדות משולבים בצליל תחנונים צורמני.