top of page

Sylvia melanocephala - סבכי שחור-ראש

Sylvia melanocephala momus 3.png
סבכי שחור ראש שירה1.png
סבכי שחור ראש שירה2.png

שירה – מהירה עם מגוון אלמנטים, קולות הרמוניים וטהורים קצרים וטריל מהיר. בתוך השירה ניתן לשמוע גם קולות תקשורת אופייניים.

סבכי שור ראש אזהרה.png

אזהרה –טריל מאוד מהיר עם מספר הברות מונוטוניות עוקבים עם רווחים של שקט של מספר שניות.

סבכי שחור ראש התגודדות קולות פירחוניים.p

התגודדות –  קולות חד-הברתיים החוזרים במרווחי זמן קבוע לאורך זמן של יותר משניות בודדות.

סבכי שחור ראש התגודדות קולות פירחוניים.p

קולות פירחונים – קולות התגודדות משולבים בצליל תחנונים צורמני.

bottom of page