סבכי שחור-כיפה

ירגזי מצוי

ירקון

 צופית בוהקת

פשוש

קיכלי רונן

 דרור הבית

תור הצווארון

Galerida cristata_3.png

עפרוני מצויץ

עלווית חורף

מאינה

עורב

אדום החזה

בזבוז אירופי

חוחית

סבכי שחור-ראש

שחרור

בולבול